top of page

תנועה אותנטית: 

 

תנועה אותנטית היא שיטה המעגנת בתוכה חוויה גופנית ורגשית, המתחוללת במרחב שבין מתנועע ועד, בדגש על תשומת לב וקשב לחוויה הנוכחית.
התנועה מתרחשת ללא מוסיקה חיצונית ובעיניים עצומות, מה שמאפשר את מציאת התנועה האישית, הכנה והחיה, הנולדת מתוך רגע ההווה.


במהלך התרגול אנו גם לומדים כיצד להתבונן באחר הנע, תוך כדי המשך הפניית הקשב פנימה ומפתחים את היכולת להביט בעיניים טובות, להכיר בנפרדות שלנו מן האחר, אך גם בחיבור שלנו אליו. 


התהליך מסתיים בשיתוף מילולי המאפשר אינטגרציה בין פנים וחוץ, גוף ומילים, לא-מודע ומודע. השיתוף מטפח איכויות תקשורת המבוססות על דיבור בזמן הווה, הקשבה, דיוק ונוכחות במרחב שביני ובין האחר.


השיטה נולדה מעולם הטיפול בתנועה והפסיכולוגיה היונגיאנית ושואבת השראה מן המדיטציה הבודהיסטית, על כן היא נוגעת ברבדים גופניים, רגשיים ותודעתיים גם יחד. העבודה נעשית בזוגות, בקבוצות קטנות או במעגל קבוצתי.

במפגשים נפתח מרחב הקשבה לבית שלנו – הגוף החי, הנושם, הפצוע, השלם, הרוטט, המשתנה.
נפגוש את עצמנו ואת האחר מתוך קירבה וסקרנות ובאופן מיטיב.
נביט בעיניים טובות. ניראה כפי שהננו.
נאפשר לעצמנו להיות מופתעים.
ננוע את עצמנו.

  • Facebook Social Icon
bottom of page